ENTERİT ( İSHAL DE ) Çinko Kullanımı |

ENTERİT ( İSHAL DE ) Çinko Kullanımı

ENTERİT ( İSHAL DE ) Çinko Kullanımı

ENTERİT ( İSHAL DE ) Çinko Kullanımı

21.07.2017

Enterit ( İshal ) Vakalarında Çinko Kulanılması

 

ÇOCUKLARDA AKUT İSHAL TEDAVİSİNDE PROBİYOTİK KULLANIMININ YARARLI OLDUĞU GÖSTERİLMİŞTİR.

Etki seçilen probiyotik suşuna ve uygulama miktarına göre değişiklik göstermektedir. İshalin başlangıç döneminde uygulanması, sağlıklı infant ve sütçocuklarında uygulanması, ve özellikle viral gastroenteritlerde (rotavirüs) etkili olduğu gösterilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2012 yılında hazırlamış olduğu sağlık çalışanı ve aile bilgilendirme dökümanlarında, ishal tedavisinde ORS ile birlikte tedavide çinko uygulamasını önermiştir

Enterit  ( İshalli ) çocuklara çinko desteği işe yarayabilir

NEW YORK - Pediatrics Dergisi’nin Şubat-2007 sayısında yayımlanan bir çalışmaya göre, tedaviye çinko preparatı eklenmesinin çocuklarda akut ve kronik ishalin ağırlığını ve süresini azaltabileceği bildirildi. Bununla birlikte, araştırmacılar çinkonun antidiareik etkisini nasıl gösterdiğine dair yeni çalışmaların gerektiğini ifade ediyorlar.

Bulgular, 22 çalışmanın verilerinin meta analizinden elde edildi. Bu çalışmalardan 16 tanesinde akut ishalli 15.231 çocukta çinkonun yararı araştırılırken, 6 tanesinde ise kronik ishalli 2968 çocukta çinkonun etkisi incelenmişti.

Dr. Marek Lukacik ve arkadaşları, hem akut hem de kronik ishalin ortalama süresinin çinko kullanımı ile azaldığını belirtiyorlar. Ayrıca, çinko kullanılan çocuklarda dışkılama sıklığı akut ishallilerde %18.8, kronik ishallilerde de % 12.5 oranlarında azalmıştı. Çalışmalarda çinkonun ishali önleyebileceği de bildirilmiştir. Plaseboya göre çinko alan çocuklarda, akut veya kronik ishal olma olasılığının %18 oranında daha az bulunması da çinkonun koruyucu etkisini ortaya koyar nitelikte.

Sonuç olarak, mekanizmayı aydınlatıcı ek çalışmalara ihtiyaç duyulmakla birlikte, daha önceki klinik veriler ve meta-analizlerle birlikte bu bulgular, akut ve kronik ishalin tedavisinde ve önlenmesinde çinkonun yararlı olduğunu göstermektedir.

Kaynak: Reuters – Health